Rozpoczęły się prace konstrukcyjne w zakresie IV piętra.