Przestrzeń  biurowa służy już pracownikom  jednego z najemców.