Podpisane zostały kolejne umowy najmu. Nowi najemcy wprowadzą się już na początku 2021 r.